De aller eerste hulp voor starters ( Ondernemers & ZZP’ers)

Als startende ondernemer komt u voor veel vragen en keuzes te staan.

De keuzes die u maakt hebben gevolgen voor belastingen, verzekeringen en premies.

Mogelijk komt u in aanmerking voor speciale (fiscale) regelingen.

• Kies de juiste rechtsvorm
• Betrek passende huisvesting
• Houd een gedegen administratie bij
• Vraag een VAR aan

 

Ondernemer zijn is niet alleen een kwestie van uw product of dienst verkopen.

Er komt meer bij kijken.

Er moet van uw onderneming een administratie bijgehouden worden en u dient Belasting te betalen.

In welke rechtsvorm ga ik ondernemen?

Veel voorkomende ondernemingsvormen zijn: eenmanszaken, vennootschap onder firma en B.V. De keuze voor de juiste rechtsvorm zal onder meer afhankelijk zijn van de (hoofdelijke) aansprakelijkheid en de fiscale (starters-)faciliteiten.

Zo is een B.V. aantrekkelijk om aansprakelijkheid te beperken, maar kent een eenmanszaak of V.O.F. een fiscale startersaftrek.

Welke huisvesting past het beste?
Voor de startende onderneming zal een passende huisvesting gezocht moeten worden.

Het kopen van een pand is mogelijk (nog) niet financierbaar en erg definitief, waardoor huren een goed alternatief is.

De huurkosten zijn aftrekbaar en het huurcontract is opzegbaar, zonder dat u met een pand blijft zitten, als het onverhoopt met de onderneming niet lukt.

Een werkruimte in de eigen woning kan ook tot de mogelijkheden behoren.

In een zeer beperkt aantal gevallen kan er sprake zijn van kostenaftrek.

Waarom een administratie bijhouden?

Het is heel erg belangrijk om een goede administratie op te zetten en bij te houden.

Via de administratie legt u vast wat er in uw onderneming gebeurt.

U hebt op deze manier een helder inzicht in uw baten en lasten en daarmee in uw resultaat.

De Belastingdienst kan uw omzet en winst zelfstandig vaststellen, indien u uw administratie niet op orde hebt.

Bovendien maakt een goede administratie het invullen van uw aangiften eenvoudiger.

VAR
Voor freelancers en ZZP’ers kan er discussie ontstaan over het al dan niet moeten inhouden en afdragen van loonbelasting en premies door de opdrachtgever(s).

De Belastingdienst kan zich op het standpunt stellen dat de werkzaamheden van u als freelancer/ZZP’er niet als zelfstandig ondernemer zijn verricht, maar als werknemer.

Dit betekent dat uw opdrachtgever de loonheffingen moet afdragen.

Deze discussie kunt u eenvoudig voorkomen door het aanvragen van een VAR; verklaring arbeidsrelatie.

De door de Belastingdienst afgegeven VAR verschaft duidelijkheid over het fiscale etiket van uw inkomsten.

Het is voor u als freelancer/ZZP’er niet verplicht een VAR te hebben.

Let wel, er zijn opdrachtgevers die er om vragen.

De aanvraag VAR kan online via de site van de Belastingdienst ingevuld en verstuurd worden.

De aanvraag dient met DigiD ondertekend te worden.

bron: Rohalt Janssens | Alfa AA

Binnen 30 dagen betalen wettelijk verplicht

Vele bedrijven zijn niet op de hoogte. !!

Bedrijven  zijn wettelijk verplicht elkaar binnen 30 dagen te betalen.

Alleen bij overeenkomst mag er een langere termijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.

De overheid moet facturen altijd binnen 30 dagen betalen.

 

 

• Wettelijke termijnen voor betalingen  B2B ( bedrijf naar bedrijf)
• Wettelijke termijnen voor de overheid
• Geen of te late betaling

 

Europese richtlijn
Met de wetswijziging geeft de Nederlandse overheid uitvoering aan de Europese richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, die in 2011 door de EU werd vastgesteld. De wetswijziging werd door de Tweede Kamer met algemene stemmen aangenomen en door de Eerste Kamer als hamerstuk.

Wettelijke termijnen voor B2B 
* Elke factuur moet binnen 30 dagen na ontvangst worden betaald, tenzij in het contract anders is afgesproken.
* In het contract mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
* Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Wettelijke termijnen voor de overheid
De overheid moet zijn facturen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur betalen.

 Geen of te late betaling
Wie een factuur niet of te laat betaalt, moet een wettelijke boete betalen.

Het gaat hier om een percentage van de factuur, met een minimum van 40 euro. Daarnaast moet de wettelijke rente worden betaald.

De wettelijke rente bij levering aan bedrijven en overheidsinstellingen is per 1 januari  2013 vastgesteld op 7,75 procent.

bron.: BusinessCompleet

Kinderen zijn duur: sparen de oplossing ?

 

Dat kinderen heel wat kosten met zich meebrengen is bekend.

Voor jonge stellen die moeite hebben om alle vaste lasten op te brengen, kan dat zelfs reden zijn om hun kinderwens nog even uit te stellen.

Een oplossing kan zijn om op tijd te beginnen met sparen voor je (toekomstige) kinderen.

Kinderen brengen heel wat kosten met zich mee.KINDEREN OP VAKANTIE

Denk alleen al aan de kosten die je vóór de geboorte maakt.

De aanschaf van een baby-uitzet loopt vrij gemakkelijk in de duizenden euro’s.

En begint de jonge spruit eenmaal te groeien, dan komen er steeds meer kosten bij.

Van luiers en kleding tot aan de kosten voor kinderopvang toe.

De kostbaarste tijd breekt echter pas na zo’n 18 jaar aan, als je kind gaat studeren.

Een HBO- of universitaire studie kost je per kind jaarlijks minimaal tweeduizend euro aan collegegeld en boeken.

Tegemoetkomingen

Natuurlijk zijn er voor ouders allerlei tegemoetkomingen zoals het kindgebonden budget , kinderopvang en de kinderbijslag.

Er bestaan allerlei heffingskortingen voor gezinnen zoals de kinderkorting en de combinatiekorting.

En voor gezinnen met een laag inkomen zijn er speciale subsidies

o.a. : Stichting Leergeld , Tegemoetkoming scholieren .

Na de 18e verjaardag krijgt het kind ook  studiefinanciering als het gaat studeren.

Maar al met al kost een kind je toch een klein vermogen.

Fiks percentage van je inkomen

Het CBS heeft berekend dat je er gemiddeld 20 procent in koopkracht op achteruit gaat na de geboorte van je eerste kind.

Dit komt niet alleen door de hogere kosten, maar ook doordat één van de partners meestal (tijdelijk) minder gaat werken.

Hoeveel je werkelijk uitgeeft aan je kinderen is niet zomaar te zeggen en ook afhankelijk van je eigen wensen.

Voor een kinderkamer kun je immers net zo goed 250 euro als 2.000 euro uitgeven.

Vooruit denken: sparen

Wie plannen voor een gezinsuitbreiding heeft en nu al van een krappe beurs leeft, doet er goed aan om te sparen voor de dure periodes.

Hoe eerder je daarmee begint, hoe beter.

Wie wil sparen voor zijn of haar kind heeft veel mogelijkheden.

Veel mensen kiezen voor een gewone spaarrekening want die biedt veel flexibiliteit. Maar dat is zeker niet je enige optie.

Er bestaan echter veel meer spaarvormen die je soms ook een hoger rendement opleveren.

Omdat deze spaarvormen steeds wijzigen , en elk zaak een andere aanpak nodig heeft kunt u altijd even met ons brainstormen , contact ons via email .

Dan maken we een afspraak , wanneer we een Skype of Facetime conferentie houden..

 

bron.: mister money/bedrijfsconsulentdegroot.nl

Aangifte IB voor ondernemers verandert

bron : belastingdienst/bc.nl
 • 05 February 2016
 • Ondernemers moeten vanaf dit jaar op een nieuwe manier aangifte inkomstenbelasting doen. Vanaf nu dienen ondernemers hun aangifte niet meer in bij de digitale ondernemersportal, maar bij Mijn Belastingdienst, net als particulieren.

 

• Ondernemers kunnen vanaf 1 maart aangifte IB doen
• Aangifte samen met partner mogelijk

De nieuwe werkwijze heeft volgens de Belastingdienst verscheidene voordelen. Zo kan de Belastingdienst meer gegevens vooraf invullen. Hierdoor zijn de ondernemers sneller klaar en zullen er minder fouten ontstaan, denkt de Belastingdienst. Ook kunnen ondernemers nu voor het eerst samen met hun partner aangifte doen.

Aangifte doen wordt zo eenduidiger, aldus een woordvoerster van de Belastingdienst tegenover het ANP.

Om in te loggen op Mijn Belastingdienst hebt je een werkende DigiD nodig. Ondernemers kunnen vanaf 1 maart aangifte IB doen.

 

7 checks voor je aangifte
De Belastingdienst heeft 7 controlevragen opgesteld die je helpen te bepalen of jij klaar bent om aangifte te doen. Deze vragen zijn:

1) Doe je zelf aangifte of ga je uitbesteden?
Uitbesteden kost geld maar spaart je tijd en kan nodig zijn als je administratie ingewikkeld is.

2) Werkt je DigiD nog?
Om aangifte bij Mijn Belastingdienst te doen heb je een werkende DigiD nodig. Check op www.digid.nl of jouw DigiD nog actief is. Controleer direct ook of je account op Mijn Overheid actief is.

3) Moet je aangifte doen als ondernemer?
Ook als je van de Belastingdienst een uitnodiging hebt gekregen om als ondernemer aangifte te doen, kan het toch zo zijn dat dit niet de bedoeling is. In een jaar kan er immers veel veranderen. Ben jij nog ondernemer voor de inkomstenbelasting? Check hier of je aan de 9 criteria voldoet.

4) Is je administratie op orde?
Om snel en volledig aangifte te doen moet je administratie op orde zijn. Lukt dat niet zodanig dat je voor 1 mei aangifte kunt doen? Vraag dan voor 1 mei uitstel aan.

5) Heb je de rekentools van de Belastingdienst bekeken?

De Belastingdienst heeft diverse rekenhulpen ontwikkeld, onder meer voor de auto van de zaak,aftrekposten en zakelijke kosten.

6) Weet je waar je dit jaar extra op moet letten?
Let onder meer op de zaken die in 2015 gewijzigd zijn ten opzichte van voorgaande jaren.

7) Staan 1 maart en 1 mei al in je agenda?

Vanaf 1 maart staat je aangifte klaar in Mijn Belastingdienst.                                      Op 1 mei moet hij bij de Belastingdienst binnen zijn.

Tips bij Erven en Schenken

 

Voordelen van schenken
Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van erf- en/of schenkbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt, waardoor bij overlijden minder erfbelasting verschuldigd zal zijn.                      
Door de progressie in het tarief en de mogelijkheid om de vrijstellingen van het schenkingsrecht te benutten, is het daarnaast vaak voordeliger om geleidelijk door middel van jaarlijkse schenkingen uw vermogen te verminderen.                    
U kunt daarbij overwegen om aan de schenking een uitsluitingsclausule te verbinden.
Daarmee wordt bereikt dat het geschonken bedrag privévermogen blijft van uw eigen kind.
Vrijstellingen
Ouders kunnen jaarlijks aan ieder van hun kinderen een schenking doen, zonder dat het kind daarover schenkbelasting verschuldigd is.
Voor 2015 kunt u binnen deze algemene vrijstelling maximaal € 5.229 per kind schenken.
Voor kinderen van 18 tot en met 40 jaar mag u eenmalig € 25.096 belastingvrij schenken.
U kunt op basis van een goedkeuring ook van de eenmalig verhoogde vrijstelling gebruik maken als uw eigen kind buiten de leeftijdscategorie valt, maar zijn of haar partner (echtgenoot of geregistreerde partner) nog niet.
Als meer geschonken wordt dan het vrijgestelde bedrag dan is het kind over het meerdere schenkbelasting verschuldigd.
Over dit meerdere tot € 117.214 bedraagt de schenkbelasting voor kinderen 10%, daarboven is 20% verschuldigd.
De hoge (eenmalige) vrijstelling schenkbelasting geldt per ouderpaar en geldt dus niet per ouder.
Ook als de ouders gescheiden zijn, kan de vrijstelling dus maar één keer benut worden.
Aan overige personen (zoals bijvoorbeeld kleinkinderen of derden) kunt u jaarlijks onbelast een bedrag van maximaal € 2.092 schenken.
Een bijkomend voordeel voor de schenker om nog schenkingen in 2015 te doen, is dat het bij de schenker de box 3-heffing bespaart.
Hiertegenover staat dat de ontvanger van de schenking zijn box 3 vermogen ziet toenemen en dus wellicht (meer) inkomstenbelasting is verschuldigd.
Schenking van € 52.281 aan kind voor eigen woning of studie
Er geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling voor een schenking van maximaal    € 52.281 van ouders aan een kind van 18 tot 40 jaar, als het kind de schenking gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, de kosten voor verbetering of onderhoud van een eigen woning, de afkoop van een recht van erfpacht, opstal, of beklemming en een aflossing van de eigenwoningschuld.

Daarnaast mag de schenking gebruikt worden voor het betalen van de kosten van een studie of een opleiding voor een beroep.

De kosten voor een dergelijke studie moeten minstens € 20.000 per jaar bedragen.

Van de schenking voor een studie  moet een notariële akte worden opgemaakt, deze eis is voor een schenking ten behoeve van de aankoop of verbetering van een huis vervallen per 1 januari 2012.

Als al vóór 2010 gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling (in 2009 bedroeg deze bijvoorbeeld € 22.760), dan geldt er een overgangsregeling. In dat geval kan door een ouder aan een kind voordat het kind 40 jaar wordt, alsnog een eenmalige vrijgestelde schenking van € 29.521 worden gedaan.

Die schenking moet dan wel gebruikt worden voor de aankoop van een eigen woning.

De vrijstelling geldt niet als de schenking gebruikt wordt voor een studie of opleiding. De “180 dagen regeling” is niet van toepassing op de eenmalig verhoogde vrijstelling.

Met ingang van 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd.
De verruiming van de vrijstelling gebeurt op 3 manieren:
1. Hogere vrijstelling
Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een hogere vrijstelling in de schenkbelasting. Nu is de maximale vrijstelling € 51.407. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is dat € 100.000.

2. Schenking niet alleen tussen ouder en kind
De beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar, vervalt. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Dit bedrag moet de ontvanger wel gebruiken voor de eigen woning. Ook deze maatregel geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

3. Vrijstelling geldt ook bij aflossing van restschuld
De ruimere schenkingsregeling geldt ook voor schenkingen om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Dit geldt vanaf 1 oktober 2013. Per 1 januari 2014 geldt dit ook voor reeds bestaande restschulden eigen woning van voor 1 oktober 2013. Deze verruiming is blijvend.

Heeft u eerder in 2013 al een schenking van iemand ontvangen, dan mag u van 1 oktober tot en met 31 december 2013 van deze persoon nog een schenking ontvangen tot het bedrag van € 100.000 is bereikt (gebruik voor eigen woning!)

Tot 1 oktober 2013 gold de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar.

De schenking moest bovendien dienen voor de kosten van een woning.

Let op: dit is een tijdelijke regeling en per 1 januari 2015 afgeschaft!

Aangifte schenkbelasting
Als u in 2015 een schenking doet of heeft gedaan boven de algemene vrijstellingen van € 5.229 of € 2.092, moet u vóór 1 maart 2016 aangifte schenkbelasting doen.

Het schenken binnen de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.096 of € 52.281 moet u ook in een aangifte schenkbelasting aangeven, onder vermelding dat van deze vrijstelling gebruik wordt gemaakt.

De Belastingdienst moet immers weten of en zo ja, voor welk bedrag de schenkingsvrijstelling is benut.

Schenkingsobjecten
De meest gangbare schenking is de schenking in contanten.

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een schenking te doen in de vorm van een overdracht van onroerende zaken, een kunstcollectie of effecten.

De schenker hoeft niet per se de macht over het geschonken vermogen te verliezen.

Als sprake is van een schenking onder schuldigerkenning, schenking van gecertificeerd vermogen, herroepelijke schenkingen of schenkingen onder bewind, verliest de schenker de macht niet.

Een vermogensbestanddeel dat geschonken wordt onder schuldigerkenning, valt in box 3, zowel voor de schenker (als schuld) als voor de begiftigde (als bezitting).

Over de schuld moet jaarlijks 6% rente worden betaald.

Deze rente speelt in de inkomstenbelasting zowel voor de ontvangende als de betalende partij geen rol.

Als de rente niet aan uw kind wordt betaald, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat het bedrag van de schenking bij uw overlijden door uw kind krachtens erfrecht is verkregen en mist het dus zijn doel.

In dat geval is immers alsnog erfbelasting verschuldigd en dat is nu juist niet de bedoeling.

Zorg er daarom voor dat de rente jaarlijks wordt betaald en dat u van de schenking onder schuldigerkenning een notariële akte laat opmaken.

Fiscaal partnerschap
Voor echtgenoten geldt een hoge vrijstelling als één van de echtgenoten komt te overlijden.

Ook samenwoners kunnen van die hoge vrijstelling gebruik maken maar dan moeten zij wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Samenwoners die o.a. over een notarieel samenlevingscontract beschikken, een gezamenlijk kind hebben of een gezamenlijke woning bezitten, zijn elkaars fiscale partner.

Bij de schenk- en erfbelasting is als aanvullende voorwaarde gesteld dat de samenwoners in het samenlevingscontract een wederzijdse zorgplicht opgenomen hebben.

Als de samenwoners op 1 januari 2015 nog geen notarieel samenlevingscontract hebben, maar in de loop van 2015 wel en ze staan op 1 januari 2015 op hetzelfde adres ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie, dan zijn zij toch elkaars fiscale partners voor 2015.

Geld uitlenen aan uw kind
Het kan interessant zijn om uw kind geld te lenen voor de aankoop van een eigen woning of voor een onderneming.

Voor de ouder vormt de lening een bezitting in box 3 waarover 1,2% belasting verschuldigd is (ofwel 30% van 4%), maar voor het kind is de lening voor een eigen woning of de onderneming een schuld in box 1 waarvan de rente in aftrek kan komen op het box 1 inkomen.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat de ouder 4% rendement haalt over de lening aan het kind (dit is het rendementspercentage box 3).

Als de ouder een hoger percentage dan die 4% in rekening brengt aan het kind, heeft dit bij de ouder geen gevolgen voor de belastingheffing.

Bij het kind is als eigenwoningrente het hogere percentage in box 1 tegen het progressieve tarief aftrekbaar.

Het is mogelijk dat de ouder de hogere rente door middel van schenkingen terugschenkt aan het kind.

Zorg ervoor dat het kind de rente daadwerkelijk betaalt, anders heeft het kind geen recht op de renteaftrek.

Giftenaftrek
De giftenaftrek is per 1 januari 2012 voor bv´s voordeliger in die zin dat de aftrekdrempel van € 227 is komen te vervallen.

Daarnaast kan een bv in plaats van de voormalige 10% maximaal 50% van de belastbare winst als giften in aftrek brengen met een maximum van € 100.000.

Verder geldt zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting met ingang van 2012 een extra faciliteit voor giften die gedaan worden aan een culturele instelling.

Voor de berekening van het aftrekbare giftenbedrag in 2015 mogen de giften aan een culturele instelling met 1,5 vermenigvuldigd worden, met een absoluut maximum van € 2.500.

Dit betekent dat de verhoging van 50% wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan de culturele instelling gedane giften.

Periodieke giften
Per 1 januari 2014 kunnen periodieke giften aan een algemeen nut beogende instelling via een onderhandse akte van schenking in plaats van een notariële akte worden vastgelegd.

Dit bespaart notariskosten. Deze maatregel geldt ook voor periodieke giften aan verenigingen met ten minste 25 leden.

Negatieve giftenaftrek
Het was tot en met 2011 mogelijk om een fiscaal aftrekbare gift aan een algemeen nut beogende instelling te doen onder een ontbindende voorwaarde.

Als de gift vervolgens werd teruggedraaid, leidde dat tot en met 2011 niet tot het terugnemen van de fiscaal aftrekbare gift.

Dit is per 1 januari 2012 veranderd in die zin dat een negatieve giftenaftrek is geïntroduceerd.

Een gift die wordt herroepen, moet bij het inkomen geteld worden.

Is in het verleden een gift gedaan onder een ontbindende voorwaarde, dan was 2011 het laatste jaar dat de gift zonder fiscale gevolgen kon worden teruggedraaid.

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Check altijd de laatste tarieven op de belasting site. !!!

bron : belastingdienst & belastingaangifteshop

Aangifte erfbelasting ( Successie aangifte )

Wanneer aangifte erfbelasting doen ?

Als er iemand in uw naaste omgeving is overleden , zullen er onnoemelijk veel zaken direct geregeld moeten worden, waaronder het doen van aangifte voor de erfbelasting.
U moet aangifte doen als u erfbelasting verschuldigd bent.  
U moet ook aangifte erfbelasting doen als de belastingdienst u een uitnodiging stuurt tot het doen van aangifte. 
zaad van paarden bloem
De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden door de Belastingdienst zijn ontvangen.
Het invullen van de aangifte erfbelasting is een ingewikkelde en tijdrovende kwestie.
Heel begrijpelijk dat velen moeite hebben om in die moeilijke periode tijd te besteden aan een belastingaangifte. ! 

Wij kunnen u die zorg uit handen nemen.

We hebben de benodigde kennis in huis zodat u kunt vertrouwen op een juiste aangifte .

Wij verzorgen de aangifte erfbelasting, controleren, op verzoek, de opgelegde aanslag en reclameren indien nodig  .

Wat is er nodig voor de aangifte erfbelasting

Om de aangifte erfbelasting te kunnen verzorgen hebben we gegevens nodig. Op onze site hebben we een checklist voor erfbelasting aangiftes.

U kunt de “Checklist aangifte erfbelasting” ophalen na betaling op onze pagina tarieven. 

Zie ook: tips bij erven en schenken

Fiscaal partnerschap, een keuze of niet?

Binnenkort is het weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Eén van de eerst gestelde vragen is: ‘Heeft u een fiscaal partner?’. In de praktijk merk ik dat over het fiscaal partnerschap veel misverstanden bestaan, we kunnen toch kiezen? Tijd voor een column over dit onderwerp met wat uitstapjes naar scheidingssituaties.

In de praktijk merk ik dat over het fiscaal partnerschap veel misverstanden bestaan, we kunnen toch kiezen?

Tijd voor een column over dit onderwerp met wat uitstapjes naar scheidingssituaties.

2012-06-21 19:45:49 DEN HAAG - ILLUSTRATIE - Echtscheiding. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Gehuwd / geregistreerd partners

Voor gehuwden en geregistreerd partners zijn de spelregels even kort als eenvoudig: u bent fiscaal partners.

Zelfs in scheidingssituaties blijft het fiscaal partnerschap in principe voortduren.

Pas bij de combinatie van een indiening van een verzoek tot echtscheiding (of scheiding van tafel en bed) en een gescheiden inschrijving in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) wordt het fiscaal partnerschap beëindigd.

Deze strikte regels worden weleens als oneerlijk ervaren.

Ik woon alleen, moet alles zelf betalen, maar krijg geen toeslagen voor een alleenstaande ouder.

Dit kan helemaal waar zijn, maar door de inschrijving BRP en/of het indienen van het verzoek goed te timen ontstaan echter ook planningsmogelijkheden.

Grote financiële belangen, dus belangrijk om goed te bekijken tijdens een scheiding.

Samenwoners

Voor de samenwoners is de hoofdregel: geen gelijke inschrijving BRP, geen fiscaal partnerschap.

Wel een gelijke inschrijving resulteert echter enkel in fiscaal partnerschap als wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

 • ze hebben samen een kind;
 • een kind van de ander is erkend;
 • ze zijn voor een pensioenregeling aangemeld als pensioenpartners;
 • ze hebben samen een (fiscale) eigen woning;
 • ze zijn meerderjarige en op hetzelfde adres staat een minderjarig kind van één van beiden ingeschreven, tenzij sprake is van een zakelijke onderhuur van een deel van de woning;
 • ze waren in het voorafgaande jaar ook elkaars fiscaal partners.

Belangrijke kanttekening is dat kinderen of ouders slechts fiscaal partner zijn als zij op 31 december van het jaar ervoor beiden ouder zijn dan 27 jaar.

Tijdelijk intrekken

In scheidingssituaties komt het weleens voor dat één van de scheiders (tijdelijk) met minderjarige kinderen intrekt bij de ouders.

Dit heeft geen gevolg wanneer de ouder zelf al een fiscaal partner heeft, je kan maar één fiscaal partner hebben.

Heeft de ouder geen fiscaal partner, dan worden bijvoorbeeld oma en moeder door de inschrijving aldaar fiscaal partners.

Belangrijk om te beseffen, want dit kan forse gevolgen hebben voor de te ontvangen toeslagen.

Voor deze situaties zou de zakelijke onderhuur een oplossing kunnen bieden.

Deeljaar fiscaal partners

Het fiscaal partnerschap gaat pas in vanaf het moment dat wordt voldaan aan één van bovenstaande voorwaarden, tenzij de partners al langer op hetzelfde adres ingeschreven stonden.

In dat geval wordt die datum aangehouden, waarbij deze terugwerkende kracht maximaal teruggaat tot 1 januari van het jaar waarin aan de voorwaarden wordt voldaan.

Voor de inkomstenbelasting is één van de voordelen van fiscaal partnerschap dat gemeenschappelijke inkomensbestanddelen (zoals hypotheekrenteaftrek, betaalde alimentatie, etc.) vrij kunnen worden toegerekend.

Handig toerekenen kan extra fiscaal voordeel opleveren.

Voorwaarde is wel dat men een heel jaar fiscaal partners is, zodat deze mogelijkheid in principe niet openstaat voor personen die pas in de loop van het jaar fiscaal partners zijn geworden.

Sec voor deze bepaling kan er daarom op gezamenlijk verzoek worden gedaan alsof de belastingplichtigen toch een heel jaar fiscaal partners zijn.

Samen aangifte doen

In scheidingssituaties wordt vaak in convenanten opgenomen dat de ex-partners nog samen aangifte zullen doen.

Een dergelijke bepaling is echter wel erg vaag en zegt daarnaast ook niets over hoe dan om te gaan met de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen.

Het is belangrijk al tijdens de scheiding goed over na te denken over de nog komende aangifte inkomstenbelasting en de afspraken zo concreet mogelijk te maken.

Gebeurt dit niet, dan is dit voer voor discussies tussen de ex-partners bij de, vaak toch al zo vervelende, belastingaangifte.

Misverstanden

Tot slot nog een aantal misverstanden die ik vaak voorbij hoor komen in de praktijk.

 • We wonen meer dan 6 maanden in een jaar samen, dus kunnen we kiezen voor fiscaal partnerschap.
 • Tot en met 2010 helemaal juist, maar inmiddels niet meer.
 • Vanaf 2011 is deze keuzeregeling vervallen en vervangen door bovengenoemde harde voorwaarden.
 • De zesmaandstermijn kan nog wel van belang zijn voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Mijn ex en ik zijn een deel van het jaar fiscaal partners. Ik wil echter niet kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap, omdat ik dan toeslagen ga mislopen. Onjuist, want de keuze ziet sec op de mogelijkheden voor de vrije toerekening en heeft geen enkel effect op de toeslagen of heffingskortingen.
 • Mijn ex en ik kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap, dus het maakt niet uit wie de hypotheek betaalt.
 • Deze ligt in het verlengde van het vorige punt.
 • Ook hier is weer van belang dat deze keuze sec ziet op de vrije toerekening en niet doorwerkt naar de overige bepalingen.
 • Om niet in de knel te komen met de hypotheekrenteaftrek moeten daarover goede afspraken worden gemaakt.

mr. Rob Welling                                                                                                                              Fiscalist by Stolwijk Kelderman

Ondernemers aftrekposten

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. U krijgt geen mkb-winstvrijstelling over de winst die u hebt behaald alsmedegerechtigde.

De mkb-winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2014, 2015 en 2016 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. U moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek.

Let op!

De mkb-winstvrijstelling verlaagt uw fiscale winst. Daardoor bent u minder belasting verschuldigd. Als uw onderneming verlies lijdt, verkleint de mkb-winstvrijstelling het fiscale verlies. In dat geval is de vrijstelling dus nadelig voor u.

Meer informatie

Mail voor meer informatie over de mkb-winstvrijstelling bedrijfsconsulentdegroot@hotmail.com

 

 

 

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit:

U kunt ondernemersaftrek krijgen als u ondernemer bent en winst uit onderneming hebt.

Bent u medegerechtigde, dan krijgt u deze aftrek niet.

Bent u buitenlands belastingplichtige?

Trek de ondernemersaftrek dan eerst af van uw Nederlandse winst.                     Kunt u de aftrek niet helemaal verrekenen met de Nederlandse winst?                 Dan kunt u het restant van de ondernemersaftrek aftrekken van uw   buitenlandse winst.

Mail voor meer informatie over dit onderwerp bedrijfsconsulentdegroot@hotmail.com

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel:

Verdeling investeringsverplichting bij samenwerkingsverband

Maakte uw onderneming deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap? Dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk.

Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de (over)winst.

Voor toepassing van de investeringsaftrek mag u een andere verdeling toepassen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium
 • de verdeling vindt plaats op redelijke basis (zie ‘Verdeling op redelijke basis’)
 • de verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek
 • de verdeling geldt voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband
 • bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag u niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek is gebruikt
 • een gezamenlijk verzoek waarin de verdeelsleutel is opgenomen en akkoord wordt gegaan met de voorwaarden, wordt ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat

Verdeling op redelijke basis

Of sprake is van een redelijke verdeling beoordeeld de Belastingdienst .                       Maar u mag een verdeling maken volgens bijvoorbeeld:

 • kapitaalsverhouding
 • aandelen in de stille reserves
 • aandelen in de winst
 • gelijke delen

Geen recht op investeringsaftrek

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

 • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
 • bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten. Kunt u de btw op de aanschaf terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van  € 450 inclusief btw.
 • transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Let op!

In de laatste situatie kunt u verzoeken om ontheffing voor de uitsluiting van de investeringsaftrek. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon.

Meer informatie

bron: belastingdienst

SeniorWeb biedt hulp bij digitale belastingaangifte

Bron: ANP/Elsevier

Om ouderen te ondersteunen bij de digitale ontwikkeling van de Belastingdienst, heeft SeniorWeb de Wegwijzer Digitale Belastingaangifte ontwikkeld.

In de Wegwijzer staat uitleg voor zowel mensen met computer als mensen zonder computer zodat iedereen zelfstandig zijn belastingaangifte kan blijven doen.

2015-09-03 09:35:28 The French entrepreneur Alain de Krassny poses in his office at Lyon, on Septembre 3, 2015. He is at the head of the French group Kem One, specialised in plastic and vinyl production. Its main objective is to back on track the company, which employed more than 1200 people on eight plants and lose money since years. AFP PHOTO / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK TO GO WITH STORY BY FREDERIC GARLAN

Meerderheid ouderen online

Van de ruim 6 miljoen vijftigplussers in Nederland zijn er ongeveer 1,2 miljoen nog niet online.

De overgrote meerderheid dus al wel.

Maar ook de senioren die digitaal vaardig zijn, hebben vragen over de digitale belastingaangifte.

Uit onderzoek onder leden van SeniorWeb blijkt dat bijna driekwart van hen de belastingaangifte reeds online doet, maar ook dat veel mensen graag meer informatie en tips willen over dit onderwerp.

Informatievoorziening

De Wegwijzer Digitale Belastingaangifte geeft deze informatie.

Voor de mensen die nog niet online zijn, hebben ze een pdf ontwikkeld die voor ze uitgeprint kan worden.

Hierin wordt uitgelegd dat de papieren belastingaangifte mogelijk blijft.

Ook wordt uitgelegd hoe mensen anderen kunnen machtigen om voor hen de belastingaangifte te doen en hoe zij de overstap naar de online aangifte kunnen maken.

Als ze eenmaal de overstap hebben gemaakt, wordt ze uitgelegd hoe ze DigiD moeten aanvragen, MijnOverheid kunnen activeren en hoe ze de bijbehorende Berichtenbox kunnen raadplegen.

Vanaf begin maart, als de online aangifte 2015 ook echt beschikbaar is, wordt de Wegwijzer aangevuld met uitleg over online belastingaangifte doen.

De Wegwijzer zal geen belastingadvies geven.

Andere belastingaangifte voor ondernemers

Bron: ANP/Elsevier

Ongeveer 1,2 miljoen ondernemers moeten dit jaar op een nieuwe manier aangifte doen van hun inkomstenbelasting.

Door de nieuwe werkwijze kunnen ze nu voor het eerst samen met hun partner aangifte doen.

Vooraf ingevuld

Voorheen deden deze zelfstandigen aangifte via de digitale ondernemersportal. Nu gaan ze op dezelfde manier als particulieren hun inkomstenbelasting opgeven.

Omdat een deel van de aangifte al vooraf is ingevuld zullen ze sneller klaar zijn en moeten er ook minder fouten ontstaan.

Aangifte eenduidiger

Met deze nieuwe manier van aangifte doen moeten de belastingen eenduidiger worden, aldus de Belastingdienst.

De ondernemers kunnen vanaf 1 maart aangifte doen.

Mail voor meer informatie over dit onderwerp bedrijfsconsulentdegroot@hotmail.com